Subministrament de cànem industrial

El seu negoci és necessària l’específica Industrial fresc / sec / cànem combinada, per a aplicacions / processament addicional específica … Per tona o Quilo?
New Age Hemp SL mantenir l’emmagatzematge segur de rendiments de collita per al seu posterior processament. La nostra flexibilitat per poder adaptar-se a la demanda i gestionar les quotes de subministrament en creixement, s’estén entre 250 i 4.000 hectàrees.